През септември започват отчуждителните процедури по имотите, през които ще преминава бъдещото трасе на 4-лентовия път между Мездра и Ботевград, а взависимост от обжалванията до края на годината може да приключат, това заяви в Народното събрание днес /2 септември/ министърът на регионалното развитие Лиляна Павлова в отговор на въпрос, зададен от врачанския депутат Явор Хайтов.

Той попита в традиционния парламентарен контрол: „Кога ще бъде построен четирилентовия път между Ботевград и Мездра?“. Хайтов допълни: „В правителствената програма за 2014-2018 г., приета с Решение № 42 от 26.01.2015 г., е предвидена приоритетна инвестиционна програма за Северозападна България. Основен ангажимент, заявяван много пъти от представители на правителството, включително и от Вас, е развитието и поддържане на инфраструктура в тази част на България. Като основна пътна артерия за връзка на района с останалата част от страната, многократно е акцентирано върху необходимостта от изграждане на четирилентов скоростен път в участъка Ботевград – Мездра“.

„Строителството на този стратегически път ще започне веднага, когато бъде осигурен финансов ресурс. Такъв в момента няма. За изграждането на участъка от Мездра до Ботевград са нужни 309 милиона лева. Индикативната стойност на цялото трасе от Видин до Ботевград е 1 милиард лева, които също не са осигурени към настоящия момент“, отговори министър Павлова. Тя уточни, че вече е готов проект за изграждането на високоскоростен път между Мездра и Ботевград, а процедурата за отчуждаването на имотите, през които трасето ще мине, започва през септември. „Имаме технически проект, имаме идеен проект за този участък. Разделен е на два лота при индикативна стойност 309 000 000 лв. и взависимост от осигуряването на финансов ресурс, имаме възможност да започнем процедура по избора на изпълнител. Ако завършим до края на годината отчуждителните процедури, се надявам да имаме издадено разрешително за строеж в началото на 2017 г.“, уточни министър Павлова.