В началото на месец август 14 неправителствени организации внесоха предложение в Министерство на здравеопазването и в Националния съвет по наркотични вещества /НСНВ/, в което предложиха конкретни юридически възможности за влизането на представители на гражданското общество и експерти в заседанията на Съвета.

Представителите на неправителствени организации, работещи в тази област смятат, че ангажирането на обществеността в проблемите на формирането на националната политика по отношение на наркотичните вещества може значително да се подобри без инвестирането на допълнителни ресурси. Внесените предложения са за два варианта на нормативни промени, които да дадат възможност за участие на неправителствени организации, лечебни заведения или други структури в работата на НСНВ.

Според организаторите това се наложи, тъй като практически липсва информация за обсъжданите от него теми, взетите решения, проведените дискусии и позициите на неговите членове по актуалните теми, свързани с наркотичните вещества. Така се ограничава взаимодействието на този орган с гражданското общество, професионалната общност и законодателната власт, при което той често бива „прескачан“ при вземането на решения от неговата компетентност.

Тази затвореност на НСНВ не допринася за ефективна национална политика по отношение на борбата със злоупотребата с наркотични вещества. Предложението беше повод от здравното министерство да поискат широко обсъждане на предложения за ефективна превенция по отношение на разпространението и употребата на дрога сред младите хора у нас и институциите във Враца се включиха сред първите.

Предложенията, направени на срещата вчера ще бъдат изпратени до 15- ти септември в Министерство на здравеопазването.