Срещата бе открита от Галя Цветанова - представител на НАСО за област Враца. В дискусията взеха участие Веселина Любомирова - експерт от НАСО, представители от Агенция „Социално подпомагане“, Регионална дирекция "Социално подпомагане“, ръководители на социални услуги от областта и експерти от общински администрации.

По време на срещата представителите от НАСО и АСП отговориха на поставени предварително въпроси, касаещи социалната сфера.