Творбите на участниците в литературния конкурс бяха оценявани от жури с председател Петър Величков – писател, литературен критик и изследовател на творчеството на Яна Язова, и учителите по български език и литература Маргарита Михайлова и Соня Белева. Наградният фонд бе осигурен от НЧ "Постоянство 1856” и Община Лом.