"Скоро проблемът с намиране на работници ще бъде още по тежък. Но ако дефицитите в търговията, строителството, ресторантьорството до известна степен могат да се преодолеят чрез курсове, преквалификации и извънучилищни форми на подготовка, то за професиите, които изискват целенасочена и продължителна подготовка, това е трудно постижимо", подчертават депутатите социалисти

"През последните седмици ясно бяха огласени мненията на всички заинтересовани страни, административни органи, бизнес, ученици, родители, учители. Видимо е, че проектът за държавен план-прием за следващата учебна година 2018/2019 в община Враца, насочвайки се изцяло към професионалното образование, поставя под съмнение развитието на гимназиалното профилирано обучение.

Сериозното намаляване на приема в Профилираната природо-математическа гимназия "Акад. Иван Ценов" и в Средно училище "Христо Ботев“, които традиционно подготвят ученици за университетите, в бъдеще ще създаде трудности при намирането на кадри във важни за цяла Врачанска област професии. Има нужда и от лекари, юристи, учители, икономисти, научни работници, и ситуацията се задълбочава, тъй като в посочените сфери, заетите кадри застаряват. Особено в сферите на образованието и здравеопазването."

"Всички тези констатации формират у нас становището, че план-приемът за следващата учебна година трябва да бъде съобразен с нуждите от кадри във всички обществени сфери. Призоваваме за адекватно решение, което да даде шанс и за бизнеса, но и за професиите в публичната сфера.

Нека намаляването на профилираните паралелки да бъде плавно и в ППМГ "Акад. Иван Ценов" и Средно училище "Христо Ботев“ да бъде с по една по-малко, в сравнение с миналата година", апелират в заключение Иван Генов и Николай Иванов.