Предлаганите промени обяви Ангел Джамбазки заедно с група народни представители на кръгла маса в Народното събрание. Една от идеите е всички такива сайтове да се регистрират под специален домейн, поддържан от държавна или независима институция, например .media По този начин всички, регистрирани в този домейн, ще бъдат регулирани от СЕМ и ще търпят санкции при разпространението на фалшиви новини. Така те ще бъдат отделени от други типове сайтове като блогове, които не бива да подлежат на регулация.

От ВМРО предлагат още чрез промяна в Закона за личните данни да се създаде текст, който да указва, че на всеки сайт, който носи съдържание на български език, трябва задължително да се упомене кой е администратора на личните данни в сайта - лице за контакт и адрес за кореспонденция.

Ако до момента няма такова лице, то трябва да се посочи и регистрира като Администратор в Комисията за защита на личните данни. По този начин всички сайтове ще излязат на светло и в тези, в които се разпространяват фалшиви новини ще има лице за контакт, което ще носи съдебна отговорност по граждански ред за невярната и позоряща информация, която разпространява, аргументират се от ВМРО.