Най-високи обезщетения взимат хората в София, като мъжете са получавали средно по около 720 лв., а жените с около 100 лева по-малко. Най-ниски обезщетения получават мъжете в област Видин – средно по 454 лв. и жените в област Силистра – едва 380 лева. Средно на месец хората, останали без работа в столицата, са получавали по около 660 лв., а най-малко пари по бюрата по труда са взимали безработните с размер на паричното обезщетение от 15 до 25 лв. дневно. Те са общо 46 169 души или 44,4% от всички регистрирани с право на обезщетение. Едва 7485 души са получавали между 65 и близо 75 лева, колкото е и максималното обезщетение на ден през 2020 година. Около 2200 човека са взимали от 55 до 65 лв. на ден, а над 46 000 човека са се издържали с между 15 и 25 лева на ден.

Анализът на данните показва и увеличение на безработните, спрямо 2019 г., с право на обезщетение за безработица във всички възрастови групи. Най-висок е броят на хората над 55-годишна възраст – близо 23 800 или всеки четвърти в бюрата по труда. Следваща по големина е групата на хората от 45 до 49 г. - близо 15 хил. души и тези от 40 до 44 г. - около 14 800 човека. Наблюдава се и увеличение и в броя на регистрираните безработни във всяка една група, като най-голям ръст има в групата на 20 – 24-годишните (с 35,8%) и на 45-49-годишните (с 32,5%).

Данните за разпределението по пол показват запазване на тенденцията по отношение на наличието на значителна разлика в средния размер на обезщетението. Мъжете получават средно по 572,42 лв., а жените 462,28 лв. през 2020 г. От тях делът на жените е 62,8 на сто, а на мъжете – 37,1 на сто. Другите две по-големи групи безработни лица са с дневен размер на обезщетението до 9 лв. включително - 19 962 души и от 25 до 35 лв. - 11 779 души. Значително по-малко са безработните в групите с високи дневни размери на паричното обезщетение в границите от 65 до 74,29 лв. - около 7 500 души и над 74,30 лв. (6 души).

Разпределението на безработните с право на обезщетение по области през 2020 г. показва, че най-голяма е концентрацията в София-град – 16 131 бр. (15,5%), следвана от Пловдив с 9 071 бр. (8,7%), Благоевград - 7 370 бр. (7,1%) и Бургас – 7 252 бр. (7,0%). Най-малък брой регистрирани с право на парично обезщетение за безработица (ПОБ) са отчетени в областите Видин (1 112), Силистра (1 457) и Ямбол (1 503 лица). През 2020 г. делът на безработните жени с право на ПОБ е по-висок спрямо този на мъжете във всички 28 области на страната.