Промяната може да влезе в сила от 1 октомври през бюджета на Държавното обществено осигуряване. Това увеличение ще засегне около 30 000 лица средно на месец, като допълнителният ресурс ще бъде близо 90 млн. лв. до края на 2020 г.

Ще бъде предложено още с три месеца да бъде удължен срокът за изплащане за обезщетения за безработица за хората с най-малък стаж. Тази промяна ще засегне между 13 000 и 15 000 лица средно на месец за периода от 1 октомври до 31 декември 2020 г. Необходимият разход за тримесечния период се оценява на около 2 млн. лв.

Общият допълнителен разход за двете мерки възлиза на 14 млн. лв. за 2020 г. Не е необходимо да бъде извършвана корекция в разходите на фонд „Безработица“, съответно на консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване. Парите ще бъдат взети от фонд "Безработица", които бяха увеличени с 1 млрд. лв. през април. Обмисля се и увеличение на разходите на персонал на държавни администрации, които работят на първа линия в битката с COVID-19.

Източник: БНТ