За целите на проекта са събрани уникални съкровища от двата региона на България и Румъния. На три пътуващи фестивала в двете страни са показани техните песни, танци и кулинарни изкушения. Със средства по проекта са закупени подвижна сцена, озвучителна техника и костюми на групите от две села на област Монтана. Целта е да се популяризира автентичното народно изкуство, което да привлече повече туристи в двата региона.

Проектът се финансира от трансграничната програма Интеррег България – Румъния. Стойността му е 500 000 евро. Вече е издаден сборник с най-атрактивните песни, танци и кулинарни рецепти, събрани от България и Румъния.