Инициативата се организира за поредна година и има за цел да се акцентира върху залесяването и отговорното отношение към околната среда.

Горите са една от основните екосистеми и опазването им има огромно значение за съхраняването на биоразнообразието в природата. Те са източник на разнообразни ресурси, регулират климата, възпрепятстват природни бедствия, пречистват водите.

Ето защо грижата за гората е наша отговорност и задължение!