Според заключенията 1/3 от 6700-те преждевременни смъртни случая, дължащи се на по-високите температури в 93 европейски града през 2015 г., е можело да бъдат предотвратени. Понастоящем средно малко под 15% от градската среда в Европа е покрита с някакъв вид зеленина.

Проучването е първото, което прогнозира броя на преждевременните смъртни случаи, дължащи се на по-високи температури в градовете, които биха могли да бъдат предотвратени чрез допълнително покриване с дървета, заяви водещият автор Тамар Юнгман, изследовател в Института за глобално здраве в Барселона.

"Вече знаем, че високите температури в градска среда са свързани с негативни последици за здравето, като сърдечно-дихателна недостатъчност, постъпване в болница и преждевременна смърт", каза той в изявление. "Нашата цел е да информираме местните политици и вземащите решения за ползите от стратегическото интегриране на зелената инфраструктура в градското планиране, за да се насърчи по-устойчива, гъвкава и здравословна градска среда."

Градовете регистрират по-високи температури, отколкото околните предградия или селски райони, поради т.нар. ефект на градския топлинен остров. Тази допълнителна топлина се дължи основно на липсата на растителност, отработените газове от климатичните системи, както и на тъмния асфалт и строителните материали, които поглъщат и задържат топлината.
Изменението на климата вече е довело до засилване на проблема. Миналата година Европа преживя най-горещото си лято в историята и втората най-топла година.

Ползи за здравето

Горещите вълни по света са рекордни и през последните десетилетия се увеличават по продължителност. Днес студените условия все още причиняват повече смъртни случаи в Европа, отколкото горещото време. Климатичните модели обаче предвиждат, че до десетилетие свързаните с горещините заболявания и смъртност ще представляват по-голяма тежест за здравните служби.

"Това става все по-належащо, тъй като Европа изпитва все по-екстремни температурни колебания, причинени от изменението на климата", каза Юнгман.

Изследователите оценяват смъртността на хората над 20-годишна възраст между юни и август 2015 г., като отчитат общо 57 милиона жители. Тези данни са анализирани във връзка със средните дневни температури в градовете при два сценария за моделиране. Първият сравнява температурата в града с и без градски топлинни острови. Вторият симулира намаляване на температурата, ако покритието с дървета се увеличи до 30%.

През лятото на 2015 г. температурата в градовете е била средно с 1,5 С по-висока, отколкото в околните села. Градът с най-голяма разлика - 4,1 С - е Клуж-Напока, Румъния. Във всички градове 75% от общото население е живяло в райони с поне един градус по-висока температура, а 20% са изпитали температури с поне два градуса по-високи. Като цяло градовете с най-високи нива на смъртност, свързани с температурата, са в Южна и Източна Европа.

"Това е важно изследване", коментира Лорънс Уейнрайт, преподавател в Smith School of Enterprise and the Environment към Оксфордския университет. "Засаждането на дървета в градовете - в правилния мащаб, на правилните места и при определени други условия - води до скромно, но реално намаляване на свързаната с топлината смъртност в много градски райони."

По-ранни проучвания показват, че зелените площи могат да имат допълнителни ползи за здравето, като например намаляване на сърдечносъдовите заболявания, деменцията и лошото психично здраве, както и подобряване на когнитивните функции при децата и възрастните хора.

Източник: Dariknews