Иван Аспарухов, кмет на община Мездра откри събитието, като благодари на Областния управител за загрижеността към проблемите на малките населени места, както и за търсенето на възможни варианти за решението им.

По време на срещата бяха разгледани текущите проекти за развитие на инфраструктура в община Мездра, включително планираните ремонти и подобрения по пътищата и обществените пространства.

Кметът на село Долна Кремена, Румен Серафимов, подчерта необходимостта от възстановяване на асфалтовата настилка на разрушените от трафика улици в селото, които се използваха за обходни маршрути поради строително-монтажните работи за модернизирането на скоростния път Мездра – Ботевград. Кметът на село Долна Кремена изрази желание за подобряване на комуникацията с ВиК и ЕРМ Запад, за да могат жителите да бъдат своевременно информирани при спиране на електроподаването и водоснабдяването.

Подобни се оказаха и проблемите на с. Ослен Криводол. Кметският наместник Роман Иванов изтъкна проблема с разрушените мостови съоръжения от преминаващите големи камиони. Той подчерта и необходимостта от окастряне на дървета от страна на ЕРМ Запад, с оглед превантивни мерки за предотвратяване на ел. аварии.

Основната тема на дискусията с Георги Димитров, кмет на село Типченица, беше почистването на коритото на Мала река, което е затрупано с големи камъни, паднали при строителните дейности на пътя Мездра – Ботевград. При създалата се ситуация има опасност водата от реката да отиде в каптаж за село Типченица, а това е предпоставка жителите да останат без питейна вода.

© Павел Петров

В хода на срещата стана ясно, че общ за всички населени места остава въпроса с нерегламентираните сметища и подобряване на инфраструктурата. Обсъдени бяха въпроси свързани с участие в проекти, подобряване дейността на читалища, съхраняване и опазване на военни паметници, изграждане на детски площадки, екопътеки и места за провеждане на фолклорни събори.

Като ползотворна бе оценена дискусията от страна на кметовете, които благодариха на Областния управител Надя Донкинска за доброто взаимодействие с Областна администрация Враца, ВиК, ЕРМ Запад, ОД МВР, и други държавни структури за съдействието и експедитивния начин за търсене на решения по редица въпроси.

От своя страна Областният управител увери кметовете на населените места от община Мездра, че могат да разчитат на диалог и съдействие от страна на Областна администрация Враца.

„Имаме много хубава комуникация с община Мездра, не само с господин Аспарухов, а с всички кметове, каза Надя Донкинска. Нашата инициатива беше по-скоро да превантивна и тези срещи се оказаха много полезни, защото малките населени места имат много специфични казуси, но и много идентични. Те се разрешават тогава, когато структурите работят съвместно. За мен срещата беше ползотворна, защото е много е важно да чуем обратната връзка и то от малките населени места.“

Областният управител каза още, че има уверение от страна на председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Ясен Йорданов, че отварянето на пътния възел на E-79 при село Ребърково ще се случи на 11 март.

„С този казус се борим вече три седмици и от страна на министъра на МРРБ също имаме съдействие и подкрепа. Искам да потвърдя, че за тези месеци фирмата изпълнител свършиха доста работа, но въпреки това има технологичен момент, който не може да бъде пренебрегнат.“

© Павел Петров

След срещата се проведе първият за тази година Ден на кмета.

Градоначалникът Иван Аспарухов запозна кметовете с новата структура на общинската администрация. Стана ясно, че не се предвиждат съкращения, а преструктуриране. Част от служителите ще заемат нови длъжности. Бяха обсъдени още събираемостта на данъците, както и дейностите по събиране на отпадъци и осигуряването на контейнери за смет в селата.