За участие в кръглата маса са поканени всички заинтересовани страни – представители на законодателната и изпълнителната, местната и централната власт, директори и главни сестри на лечебни и детски заведения от Монтана, Враца, Видин, Плевен, София. Във форума ще вземат участие проф. Соня Тончева - национален консултант по здравни грижи и директор на Филиал - Шумен на Медицинския университет във Варна; Милка Василева – председател на БАПЗГ; Петя Недкова – заместник-председател на БАПЗГ и председател на Националния съвет по качество; Дафинка Коцева - главен секретар на БАПЗГ.

Основният проблем, чието решение ще се дискутира, е кадровият дефицит в системата за здравни грижи. Автори на основния доклад са Таня Славкова и Сабина Мечкова – старша сестра на Детско отделение на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” – Монтана.

„Ще настъпи ли залез на сестринството в България? Състояние и перспективи на кадрите” е презентацията на проф. Иванка Стамболова от Факултета по обществено здраве към Медицински университет – София. Върху разработването и прилагането на механизми за преодоляване на проблема с липсата на кадри ще падне акцентът в доклада на Даниела Симова – медицинска сестра в Операционен блок на УМБАЛ „ Д-р Георги Странски” ЕАД - Плевен

За повишаване мотивацията на здравните специалисти за работа в системата на здравеопазване и професионалното усъвършенстване ще говори Павлина Радоева – медицинска сестра в УМБАЛ „Света Марина” - Плевен. Имат ли място мъжете в сестринската професия е друга тема, която ще бъде обсъдена на кръглата маса.

Изводите и препоръките от дискусиите по време на форума ще бъдат обобщени в меморандум. Той ще бъде изпратен до всички институции, от чиято компетентност са проблемите на здравеопазването.