Обучението се проведе в Голямата заседателна зала на Общинска администрация и протече в три сесии с времетраене от 40 минути. Цялата информация бе представена на видеостена, с подробни разяснения за последователността на стъпките при машинното гласуване.

На 22 октомври 2023 (неделя) от 10.00 часа в „Дом на железничаря“ ще се проведе обучението на Секционните избирателни комисии