Форумът бе открит от председателя на Общинската избирателна комисия Пенка Петрова. Заместник-председателите Камелия Татарска и Красимир Истатков запознаха членовете на СИК с Методическите указания за работата на секционните избирателни комисии, приети от Централната избирателна комисия. Те поясниха, че указанията са различни за секциите, в които ще има само хартиени бюлетини и за тези, в които ще бъде поставена и машина за гласуване.

Методическите указанията са съобразени с измененията на Изборния кодекс от края на миналата година, свързани с машинното гласуване, както и с новия вариант на протоколите на секционните избирателни комисии, съгласно които членовете на секционните избирателни комисии няма да сумират данните от хартиените бюлетини и данните от бюлетините за машинно гласуване.

Бе подчертано, че в указанията за работа са описани действията на членовете на секционни комисии от получаването на изборните материали до тяхното предаване в ОИК и преброяването на резултата.