С проекта "Цветовете на многообразието" екипът на детското заведение си е поставил много предизвикателни, но не и непостижими цели, като основната от тях е формиране и утвърждаване на междукултурните ценности и многообразието в отворена образователна среда, основана на толерантност и емпатия на участниците от различен етнически произход.

Калина Арсенова, учител в детската градина, прочете "Писмо до теб", с което бе и отбелязана 30-ата годишнина от приемането на Конвенцията за правата на детето.

Очакваните резултати от проекта са свързани с успешната адаптация на децата от ромски произход и формиране на благоприятен психологически климат за социализацията им. За постигането на поставените цели е предвидено въвеждането на разнообразни форми на опознаване, сближаване и сътрудничество, прилагане на система от мотивационни стимули за изграждане на интеркултурно възпитание в условията на детската градина.

В целевата група са включени 82 деца (34 от които от ромски произход), 43-ма родители (21 от тях от ромски произход), 4-ма педагози, 1 специалист по танцово изкуство и 12 доброволци.

Проектът ще се реализира в продължение на 8 месеца, а дейностите по изпълнението му са разпределени в 5 ателиета.

Ателие "Култура, бит, традиции", с ръководител Петрана Тодорова. В него са включени 20 деца, 12 родители и петима доброволци.

Ателие "Да танцуваме заедно" - представено от Йоанна Аспарухова - специалист по танцово изкуство, с участието на 14 деца, 4-ма родители и 3-ма доброволци.

Ателие "Гражданско образование за правата на детето", с ръководител Йорданка Дамянова и екип от 20 деца, 10 родители и двама доброволци.

Ателие "Нещотърсачи - искам да търся, искам да знам", с ръководител Валентина Маешка, включващ 15 деца и 10 родители.

Ателие "Бабини рецепти", което ще работи във филиала в с. Дърманци, с ръководител Мария Асенова и екип от 13 деца, 5 родители и 2 доброволци.

Проектът ще бъде финализиран на 1 юни 2020 г. със "Събор на многообразието", който ще се проведе на градския площад "България" в Мездра в Деня на детето.

Гости на конференцията бяха Светла Дамяновска - главен експерт "Култура и художествена галерия" в Община Мездра, Ирена Микова от Дирекция "Социално подпомагане", учители от детските заведения в община Мездра.