Партньори по проекта са България, Румъния, Полша, Хърватска и Турция. От СУ "Иван Вазов" - Мездра участие взеха учениците Денис Йонов, Кристиян Христов, Магдалена Тодорова, Цветелина Тодорова и учителите Василка Коловска и Данаил Димитров.

Първият ден започна с артистична програма и обиколка на училищните помещения. Румънските деца посрещнаха радушно своите гости в традиционни народни носии. След това учениците и учителите от всяко училище представиха своята държава, училище, образователна система и изпълниха кратка художествена програма.

По време на срещата в Румъния бяха проведени различни дейности, допринесли за постигането на целите на проекта - семинари и практически занимания, в които учениците бяха запознати с използването на различни приложения и програми.

Учениците и учителите от партньорските училища имаха възможността да посетят всички учебни заведения в гр. Хърлау - ОУ "Петру Рарес", Детска градина, Професионална гимназия, Средно училище "Стефан Дел Маре", където споделиха опит и примери за добри практики.

Следващите дни бе организирано пътуване до град Яш - най-големия в румънския район Молдовеа. Бяха посетени централната сграда и факултета по информатика към университета "Александру Йоан Куза". На учениците беше предоставена информация за образователните възможности, които предлага университета,добри практики за сътрудничество между бизнеса и образованието.

Гостите се възползваха от обиколката с екскурзовод на университетската централна сграда и посетиха Залата на изгубените, Аула Магна, университетската библиотека и университетския музей.

Една от целите на срещата в Румъния беше и познаването на религиозно-културните ценности на домакините. Гостите посетиха манастира "Trei Ierarhi Monastery", музея при Метрополската катедрала, Ботаническата градина и Музея на лозата и виното.

В последния ден на активност участниците получиха сертификати за участие и Europass мобилност, а приемните семейства получиха почетни дипломи. Домакин на следващата работна среща по проекта е СУ "Иван Вазов" - Мездра от 27 до 31 май 2019 г.