В момента има 10 водноелектрически централи по поречието на река Искър. Жителите на село Лютиброд предполагат, че една от тях е причината за измирането на рибата.

Местен рибар разказа пред bTV, че покрай реката мирише толкова силно на мърша, че не може да се мине. Когато отишъл да види какво става, намерил бяла мрена и щуки, които са измрели.

Кметът на селото Иван Коцев е сигнализирал всички институции, които имат отношение към подобни казуси - ИАРА, басейновата дирекция и екоинспекцията във Враца. "Те отказаха да дадат каквото и да е становище и причина", заяви Коцев, според когото замърсяването "безспорно се дължи на отварянето на шлюзовете на МВЕЦ "Черепиш" и почистването на басейна на водоема".

"Най-вероятно говорим за отравяне на рибата, което се дължи на замърсяване с частици на водата, което затруднява дишането на рибите”, смята Иван Коцев, който е сред организаторите на Инициативен комитет в Лютиброд, чиято цел е решаване на проблема с измиращата риба.

Екоинспекцията във Враца е взела проби от водата вчера, а резултатите ще станат известни днес.