Предложението е съгласувано с Министерството на културата след положително становище от страна на Националния институт за недвижимо културно наследство. Искането е продиктувано от предходно заявление, внесено за разглеждане в местния парламент от "Роял” ООД, за реализиране на инвестиционно намерение за изграждане на лятно кино северно от Търговски комплекс "Роял”, което беше отказано с мотива, че това пространство представлява площад.

Представителят на "Роял" ООД Диана Павлова обоснова аргументирано кое налага да се измени частично действащия ПУП на гр. Мездра и какви ще бъдат ползите от това. В заключение тя заяви, че по този начин Община Мездра ще получи актуализиран и осъвременен план, съобразен с новата обществено-икономическа обстановка и новата нормативна уредба по устройствено планиране, и то без да се разходват общински средства.

Против това предложение се обяви кметът на Мездра Генади Събков, според когото това искане е недопустимо и не отговаря на обществения интерес.

В подкрепа се обявиха от коалиция "Народен съюз”, АБВ и ГЕРБ. "Проблемът с неуточнените граници на пл. „България” е факт, което личи от противоречивите становища, с които Общинската администрация вече няколко пъти отказва да подкрепи инвестиционното намерение на "Роял" ООД, подчерта Николинка Кътовска от АБВ. Той касае не само конкретния случай, а и други подобни казуси, пред които ще бъдем изправени в бъдеще. Това показва, че градоустройството на Мездра е остаряло и се нуждае от актуализация.”

От БСП и "Либерален алианс" (ДПС) не изразиха становище по въпроса - замълчаха като в стихотворение на Веселин Андреев…

При гласуването само един глас не достигна предложението на "Роял" ООД да бъде одобрено. "За" гласуваха 10 от присъстващите в залата 20 съветници - Ивайло Тодоров, Ивайло Тошев, Десислава Костова и Яна Нинова (ГЕРБ), Николинка Кътовска, Мирослав Аспарухов и Тошко Стоянов (АБВ), Георги Валентинов, Огнян Петров и Димчо Йотов ("Народен съюз"). Двама бяха "против" - независимата Надежда Йорданова и Наталия Христова (БСП), а останалите 8 се въздържаха - Каролина Кьолер и Мирчо Мирчев ("Либерален алианс"), Катя Йотова, Венелин Кръстев, Гергана Петрова, Ангел Йорданов, Данаил Димитров и Митка Лечева (БСП).

Другото решение, направено от Постоянната комисия по устройство на територията, с което Общинският съвет отказва на заявителя да уважи неговото искане, също не получи достатъчно подкрепа. "За" гласуваха 9 съветници, 7 бяха "против", а останалите 4 се въздържаха.

Така в крайна сметка Общинският съвет изпадна в патова ситуация, тъй като не даде нито положително, нито отрицателно становище относно предложението на "Роял" ООД. Съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията обаче, местният парламент трябва да вземе нееднозначно решение в едномесечен срок от постъпване на искането за разрешение. Това на практика означава, че най-вероятно ще се наложи да бъде свикана извънредна сесия на Общинския съвет, на която съветниците отново да се произнесат по този казус