В началото на юли 37-годишният Желязко остава без работа. Отива в бюрото по труда, за да се регистрира като безработен, и научава, че няма това право, защото едновременно с това е студент, първи курс. Законът му дава право да се регистрира в категорията "учащ", да бъде консултиран и насочван към работа, но не и да получава пари. Той се отказва от такава регистрация.

"Ако бъда съкратен, преди да съм завършил обучението си в университета, и отида в бюрото по труда, аз така или иначе губя после правото си на обезщетение от съкращение в следващите 3 години. Това е абсолютен абсурд, защото човек, независимо дали учи или не, според мен трябва да получава въпросното обезщетение, за да може по някакъв начин да подсигури трудния период от живота си, в който е", добави Желязко.

В началото на август правителството гласува законопроект, с който се променя определението за безработен и се дава право на учащите да се регистрират като безработни. Формата на обучение няма значение, обясни Елка Димитрова, директор на дирекция в социалното министерство:

"Статусът "учащи" в случая не е водещ. Водещ е статусът "безработен" и вече според това как са осигурявани, по какъв начин са били освободени, ще могат да се възползват от правата си за получаване на обезщетения за безработни".

Източник:DarikNews