Преди началото на образователния форум, гостите бяха посрещнати с еньовденска китка от билки. В кабинета по сервиране на открито домакините представиха част от традициите на празника на билките и разказаха за поверията, свързани с вярата в магичната сила на природата, след което гостите минаха под еньовденския венец за здраве и благополучие.

В срещата взеха участие педагогическите съветници, психолозите и Училищните съвети от 7 средни училища – домакините от Мездра, ПГЧЕ „Ал. Константинов”- гр. Правец, СУ „Иван Вазов” – Мездра, СУ „Васил Левски” – Роман, ПГ по облекло „Елисавета Багряна” – Бяла Слатина, СУ „Св.св. Кирил и Методий” – Криводол и ПГ „Васил Левски” – Мездра .

Форумът бе открит от директора на ПГ „Ал. Константинов”, инж. Христинка Минова, която поздрави участниците и изрази увереност, че споделените добри и практики и опит ще допринесат за успешната работа в училищата за изграждане на позитивна среда и за намаляване на агресията сред учениците.

Всяко едно от учебните заведения представи дейностите, които са осъществили по време на изпълнението на Националната програма. Водещата идея на участниците бе, че училището е общност, в която не само учат, творят и израстват заедно, но и възпитават у себе си умения за екипност, споделена отговорност и не на последно място – за изграждане на позитивна училищна среда.

Гости на събитието бяха Ивка Йолова-Гиздина - ст. експерт в РУО-Враца и Елена Нанова - началник отдел „Образование, социални дейности и здравеопазване“ в Община Мездра.