Проучването се ръководи от археолога Георги Ганецовски - директор на Регионалния исторически музей във Враца, а негов заместник е археологът д-р Вивиан Митева.

Има още работа по обекта, който е с дължина близо 600 метра. Около 100 от тях остават неразкрити и се очаква там да бъдат направени още ценни открития за историята на мездренския край.

Правят се геофизични проучвания с геомагнитен радар, който дава картина за разположението на определени структури.

Вивиан Митева разказа, че находките и обектите намерени до момента, показват наличието на селище и смяната на четири различни епохи - ранен неолит, ранно-желязната епоха, Средновековие и Античност.

„Най-запазените ни части в обект 2 и 3 – Лот 2, са една средновековна пещ, с комин и плосък покрив. Запазена е също една 45 кв.м. каменна къща от Средновековието. И най-важното за нас, тъй като ние сме праисторици – една много богата на керамика и на находки, ранно неолитна структура (яма), която за първи път се среща в мездренско. Според археолога Георги Ганецовски, който е обикалял и е търсил ранен неолит в този район, това е едно много сериозно постижение да го намерим точно тук.

Това, което намираме още е в обект 3, който се намира на платото са ранно железни ями, които са много запазени, запечатани с червени глини, между 10 и 15 см. Това, което е развалило нещата, е наличието на подпочвените води и влагата. В едната от ямите, намерихме цяло отоплително ранно желязно съображение.

Имаме много интересни открития, но нямаме много време. Това е проблемът при спасителните разкопки“.

Намерените находки ще бъдат изложени в Историческия музей във Враца.

На територията на Община Мездра се работи и на друг обект - в местността „Селището“ край село Люти дол. Там е екип археолози от Регионален исторически музей – Враца с ръководител Александра Петрова.