"В момента има около 65 процента напредък по физическото изпълнение на строителните работи", обясни още министърът. На 15 февруари 2024 г. ще бъде пуснато движението по новостроящия се скоростен път между Мездра и Ботевград, с което ще се облекчи трафикът в Северозападна България и международният коридор Видин - София.

След като бъде пуснато движението на леки и товарни автомобили, ще остане изграждането на двата големи пътни възела на две нива – при Мездра и Дърманци, които ще бъдат готови до края на тази година. „Уверен съм, че до края на 2024 г. цялото модернизирано трасе от Ботевград до Мездра ще бъде пуснато за движение“, заяви Цеков. Министърът посочи, че изграждането на пътния участък е станал жертва на безвремието, първо заради пандемията от COVID, а след това и от последвалите политически кризи в страната. „Масовото строителство по всички участъци от проекта започна последната година при условие, че още в края на 2020 г. за участъка между Мездра и Ботевград е взето решение за препроектиране на заложените първоначално като кръгови кръстовища с такива на две нива. Близо 3 години по тях не се е работило, което наложи още в началото на нашето управление да процедираме подробните устройствени планове и целия инвестиционен проект. Дейности, които отнемат между 7 и 9 месеца“, отбеляза министър Цеков. Той посочи, че строителството на участъка не е било възможно без да се спре трафикът. „Работи се в труден терен. До момента са взривени и извозени повече от 1 млн. тона скална маса, за да се разшири трасето“, коментира той.

В отговор на въпрос председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Ясен Йорданов уточни, че строящият се участък ще бъде отворен частично, като движението ще минава както по стария, така и по новия път, 5 км ще е движението по новото трасе с две ленти, а между Ребърково и Мездра ще се пътува двупосочно в едно платно. Ще се наложи обаче пътят да бъде затворен още веднъж заради изграждането на пътните възли при Мездра и Дърманци, допълни инж. Йорданов.

В отговор на въпрос за качеството на работата министър Цеков посочи, че има няколко системи за контрол на строителството и надзор, а проверки се правят и от Института по пътища и мостове към АПИ.

Регионалният министър коментира още, че друга част от пътя Видин - Ботевград – между Враца и Монтана е бил забравен от държавата. От 2013 г. за него досега не е идентифицирано ново трасе. Затова през декември 2023 г. е обявена обществена поръчка за идеен проект и пълни геоложки проучвания за проектиране за него и за обхода на Враца, който да се разшири с две ленти и да стане с габарит на скоростен път.

Предвидени са средства и за основен ремонт на участъка Мездра - Враца. Предстои възлагането на обществена поръчка за инженеринг. Той е заложен в инвестиционната програма на АПИ за 2024-2026 г., каза министър Цеков. И допълни, че тя предвижда основен ремонт на 244 км пътна инфраструктура и текущ ремонт на 83 км републикански пътища, както и на 9 пътни съоръжения в област Враца.

До края на месеца се очаква да започне ремонтът на моста в Горна Кремена, който ще бъде изпълнен в двумесечен срок. Процедира се издаването на разрешение за строеж, съобщи инж. Десислава Паунова – член на Управителния съвет на АПИ.

Инж. Йорданов каза още, че ще бъде ремонтирана и разрушената от трафика инфраструктура в село Долна Кремена, както е обещано на жителите на селото.

Министър Цеков информира, че 22 общински проекта от област Враца на стойност 115 млн. лв. са заявени за финансиране от държавната капиталова програма през МРРБ. Проектните предложения са за ВиК дейности, благоустрояване на цели квартали, улици, осветление, спортна инфраструктура, ремонт на читалища. С тях през периода 2024-2026 г. ще се подобри благосъстоянието на общините, подчерта Цеков.

След работната среща пред медии министър Цеков коментира и финансираната чрез НПВУ процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“. Той посочи, че при подготовката ѝ през 2022 г. е предпочетен подход, който дава възможност на всяко едно сдружение на собственици в страната да участва на конкурентен принцип. „Имаме 1,129 млрд. лв., а подадените проекти са за около 4 млрд. лв. Разбирам разочарованието на кметовете и гражданите, но това е нормално, когато се състезават толкова много кандидати“, каза Цеков. И допълни, че бенефициентите може да подадат жалби в МРРБ, ако допуснат, че са ощетени.

Министърът обърна внимание, че в бъдеще гражданите ще могат да кандидатстват за средства за саниране и през други програми, като финансирането няма да е 100% грантово по изискване на ЕК.

В отговор на въпрос за възможността за манипулиране на данни при подготовката на проектите Андрей Цеков призова граждани, които разполагат с доказателства, да подадат сигнал до Агенцията за устойчиво енергийно развитие (компетентен орган, отговарящ за енергийните одитори и сертификатите, които те изготвят), Европейската прокуратура и с копие до МРРБ, за да бъде направена проверка на място. И напомни, че процедурата предвижда контролен одит от независим одитор след изпълнението на програмата. Така ако има разминаване между прогнозните данни и постигната икономия от енергия и вредни емисии след изпълнение на мерките, то тогава общината и собствениците ще трябва да възстановяват 100% безвъзмездното финансиране.

След проведената днес среща министър Цеков инспектира на място строителството на трасето между Мездра и Ботевград. В проверката участваха също народни представители, областният управител на Враца Надя Донкинска, ръководството на Агенция „Пътна инфраструктура“ и кметът на Враца Калин Каменов.