Средствата са по европейски проект за “Повишаване капацитета на полицейското разследване и криминалистичните изследвания”. Ще бъдат закупени 12 микроскопи за работа в отразена светлина и придружаващите ги оборудвания и софтуер, един поляризационен микроскоп и придружаващото го оборудване, както и специализирана система за 3D анализ на следи от инструменти, гилзи и куршуми.

Техниката е последно поколение и максималната допустима цена за нея е 446 574 лв. без ДДС. Заради липсата на модерна техника, често се налага МВР да плаща за експертизи на частни лаборатории у нас и в чужбина или да търси съдействието на партньорски служби,

Криминалистите на МВР ще могат изцяло да подменят старата компютърна техника, с която в момента работят, срещу още половин милион лева без ДДС. Обществената поръчка е с две обособени позиции – доставка на IT оборудване, изграждане на цялостна вътрешна компютърна мрежа и пренасяне на вътрешно лабораторната информационна система на нови сървъри.

От документацията се разбира, че ще бъдат закупени 165 бр. компютърни станции, 20 лаптопа, лазарни принтери, скенери, сървъри и други. В цената е включено и прехвърлянето и на цялата база данни на Научноизследователския институт по криминалистика на МВР.

Източник: actualno.com