Днес, въпреки все още малкият брой жители, животът тук започва да се събужда и интересът към селото расте. Желанието на кметския наместник Роман Иванов е да се вдъхне живот и да се възстанови тази културна институция.

Жителите, които си спомнят закриването на читалището и на местното училище преди повече от половин век, с радост приемат новата инициатива и се надяват да се запази и развива за бъдещите поколения.

На учредително събрание на новото Народно читалище „Развитие-2022“ единодушно за председател бе избрана Диана Иванова, Кристина Бакърджиева за секретар и Цветелина Андонова за касиер. За учредители на читалището бяха поканени хора, които са родом от село Ослен Криводол.

С помощта на дарители от всички краища на страната за библиотеката в селото са събрани 3000 тома. Като първи читател символично ще бъде записан най-новият жител на селото - Антон, който е само на 15 дни.

След официалната част за жителите и гостите на селото бе подготвена празнична програма. Участие взеха децата от Вокална група „Детски свят“, с ръководител Анета Петкова към Центъра с подкрепа за личностно развитие в Мездра и Мажоретния състав към ЦПЛР, Средношколски танцов състав при НЧ „Просвета 1925“ – Мездра и Женска фолклорна група „Зора“ – село Лик.

За да уважат празника присъстваха кметът на община Мездра Иван Аспарухов, заместник-кметът Нели Минева, главният експерт „Култура, спорт и туризъм” към общината – Седефка Петкова, общинският съветник Тихомир Илчев и Валентин Вълчев - председател на Читалищното настоятелство към НЧ „Просвета“ в Мездра.