По този въпрос, кметът на града Иван Аспарухов поясни, че общината има възможност и ще заложи като приоритет, изпълнението на ремонтните дейности по уличната мрежа и водопроводите в населените места.

Всички други заявки от кметовете на селата за различни ремонтни дейности ще бъдат финансирани от собствени средства, обясни градоначалникът.

На срещата заместник-кметът Нели Минева запозна кметовете с кампанията на БЧК, която се провежда съвместно с РЗИ за имунизация срещу COVID-19. В тази връзка, има въможност мобилен екип на организацията да посети населените места, където има желаещи да се ваксинират.

За повече информация и подробности жителите могат да се обърнат към кметовете и кметските наместници.