Преди обсъждането на тази, последна точка в дневния ред, групата съветници от БСП се опитаха да провалят вземането на решение по казуса, като бламират кворума в залата. 20-на минути след началото на сесията социалистите поискаха 15-минутна почивка, по време на която петима от тях - Гергана Петрова, Наталия Христова, Ангел Йорданов, Данаил Димитров и Митка Лечева, напуснаха заседанието. Византийският номер на левицата обаче не мина и при повторната регистрация се оказа, че в залата присъстват 14 от 21-те съветници, с което необходимият кворум бе налице.

В крайна сметка предложението на "Роял" ООД за изработване на проект за регламентиране обхвата на градския площад беше прието с 12 гласа "За". Решението подкрепиха всички съветници от ГЕРБ (Ивайло Тодоров, Ивайло Тошев, Десислава Костова и Яна Нинова), от АБВ (Николинка Кътовска, Мирослав Аспарухов, Тошко Стоянов и Наталия Луканова) и от коалиция "Народен съюз" (Георги Валентинов, Огнян Петров и Димчо Йотов), както и Катя Йотова (БСП). "Против" гласуваха Надежда Йорданова (независим) и Мирчо Мирчев ("Либерален алианс").

По предложение на кмета Генади Събков Общинският съвет реши да се обяви конкурс за управител на "Мездра-Автотранспорт 2003" ЕООД, след като сегашният ръководител на общинската транспортна фирма Божидар Вълчев заяви, че "поради здравословни и други причини не желае договорът му за управление да бъде удължен".

Конкурсът ще се проведе в три етапа - предварителен подбор на кандидатите, представяне на програма за развитие на дружеството и събеседване с кандидатите. За председател на конкурсната комисия бе избран заместник-кметът Сашо Илиев.

Съветниците подкрепиха предложението на Борислава Влаховска от гр. Враца да изкупи двуетажна масивна жилищна сграда в село Горна Кремена, с обща площ от 1010 кв. м. и предложена цена 2 436.50 лв., колкото е цената на имота съгласно неговата данъчна оценка.