Желаещите да се венчаят по стар български обичай могат да подават своите анкетни карти в срок до 16 април (понеделник), на следната електронна поща: sabor_ledenika@abv.bg.

След изтичане на крайния срок, комисия ще разгледа получените анкетни карти, а кандидатите, събрали най-много точки, ще бъдат поканени на събеседване.