Къща се прави с тухли и греди от темелите до покрива, а дом се гради цял живот с любов и мечти! Днес, 75 години по-късно, гимназията, с името на Щастливеца, е истински дом за ученици, учители, родители и партньори. Дом, в който младост и мъдрост, опит и талант, любов и доверие вървят ръка за ръка. Ето това е историята, разказана във филма, която започва в далечната 1949 г., когато Министерският съвет взема решение за съзнаването на фабрично-заводско училище (ФЗУ) в Мездра, в което се обучават кадри за текстилната промишленост. Тържественото откриване е на 6 май 1949 година

От 2010 в ПГ „Алеко Константинов” започва приемът по нова професия - „Ресторантьор”, със специалности Кетъринг и Производство и обслужване в заведения за хранене и развлечение.

В своето слово директорът на учебното заведение инж. Христинка Минова подчерта, че през всичките тези години, училището пази онзи съзидателен порив на всички личности, които влагат енергията, младостта и любовта си, за да го превърнат в синоним на дом, който събира в едно мъдростта, опита и приятелството.

„Нашето училище е на 75 години, но с енергията на младостта то върви уверено напред, в непрекъснат диалог с времето. Нека помним, че всички поколения, минали и настоящи, пишем историята. Желая Ви здраве, силен дух и воля да вървите всеотдайно напред по пътя на духовността. Уважаеми колеги, ученици, приятели на училището, за мен е чест да Ви поздравя със 75-та му годишнина. Честит празник на всички, които носят училището в сърцето си!”.

Главният експерт в Дирекция „Професионално образование и обучение” в МОН – Росица Илиева поднесе поздравителен адрес от министъра на образованието проф. Галин Цоков.

В празничния концерт спектакъл взеха участие ученици от Професионалната гимназия, Театрална трупа „ТЕМП” – Враца, бившият възпитаник на гимназията и абсолвент в Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ – Анатоли Литков, балетни и танцови формации при Младежки дом Враца, ВГ „Детски свят” при ЦПЛР - Мездра, ТА „Мездра”.

Гости на юбилея на гимназията бяха представители на МОН, Софийския университет, РУО, общинска администрация – Мездра, директори на учебни и детски заведения, читалища, работодатели, родители и съсловни организации.

Поздравителни адреси бяха връчени от РУО – Враца, от кмета на Община Мездра Иван Аспарухов, Департамента за езиково обучение и продължаваща квалификация, училища и детски градини, читалища и съсловни организации.