© община Белоградчик

Дезинфекцирането се извършва със специализиран автомобил на община Белоградчик.

В административната сграда на общината се спазват разпоредбите на министъра на здравеопазването, като не се допуска струпване на граждани при обслужващите гишета.

Всички гладки повърхности се почистват с дезинфектанти по няколко пъти на ден.