© Община Мездра

Заедно с представители на останалите партньори по проекта от още 7 европейски държави - Гърция, Испания, Италия, Литва, Малта, Португалия и Франция, Нинова и Горанов проведоха срещи и участваха в дискусии за влиянието на Договора от Маастрихт върху гражданите на Европейския съюз. Те се срещнаха и разговаряха с г-жа Мар Родригес Медиавила - заместник генерален директор за връзките на Галисия с ЕС и с г-н Роман Родригес Гонзалес, министър на културата, образованието, професионалните училища и университетите на Галисийския регион.

Партньорите по проекта посетиха Парламента на Галисия, където се срещнаха с г-н Алберто Пасос, депутат в галисийския парламент, и професионално училище в Сантя̀го де Компостѐла, където бяха приети от Борда на училищния център. Взеха участие също в семинар на тема „Маастрихт и бъдещето на Европа: откриване на права и задължения за европейските граждани“, с лектор г-жа Лаура Отеро, съветник към Европейските служби по заетостта (EURES Network).

Дейностите по проекта „30 години Маастрихт: Размисли за миналото, настоящето и бъдещето на Европа“ включват 8 събития, общите цели на които са:

1. Насърчаване участието на гражданите във вземането на решения, свързани с цифровизацията и бъдещето на ЕС;

2. Насърчаване на цифровите права и защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни на гражданите на ЕС;

3. Анализиране на въздействието на цифровизацията върху обществото и икономиката на ЕС, включително нейните ефекти, многообразие и социална политика.

А така също: насърчаване на гражданите да участват активно в европейския социален живот, създаване на дългосрочни отношения на сътрудничество, даващи възможност за разширяване на перспективите, културно обогатяване и зачитане на всички видове различия.

С цел постигане на максимално участие и обмен на добри практики, всички дейности, планирани по проекта - работни срещи, семинари, дебати, конференции, кръгли маси, видео форуми, изложби и културни посещения, са отворени за всички граждани. Всичко това, в съчетание с иновативни дейности като мултикултурализъм в училищата, социални мрежи и социално равенство или нови форми за интеграция и сътрудничество и др.

Като партньор по проекта от българска страна, Община Мездра ще бъде домакин на работна среща, която ще се състои от 12 до 15 септември 2024 г.