Когато император Аврелиан предприел жестоко гонение против християните, градоначалникът на Икония го повикал на съд, за да го принуди да се откаже от своя Бог и да се поклани на идолите. Благочестивият християнин Харитон отказал, като заявил, че той почита истинския Творец на всичко живо и неживо, а не се кланя на измислени и бездушни идоли. За тези думи Св. Харитон бил подложен на множество изтезания. Заповядано било да бъде затворен в тъмница и накрая бил заточен.

След смъртта на Аврелиан, когато гоненията били прекратени. Неговият наследник бил миролюбив владетел и не изтезавал вярващите християни Харитон бил освободен и тръгнал за Йерусалим, за да се поклони на светите места. След това основал манастир, който нарекъл Фаре. Събрали се много монаси, на които написал правила за монашески живот.

Св. Харитон първи въвежда монашеското подстрижение за всички вярващи, които са решили да посветят своя живот на Господ като монахини и монаси.

След като установил ред в манастира, той се усамотил в една пещера недалеч от Йерихон. Починал на 28 септември 350 г

На този ден църквата почита и Св. пророк Варух, останал в историята като ученик, писар и близък приятел на известния Св. пророк Йеремия. След смъртта на стария пророк, Св. пророк Варух записал на свитъци неговите пророчества за нашествието на вавилонците.