С Постановление на Министерски съвет от 27.07.2016 г. са одобрени допълнителни разходи и трансфери за 2016 г. в общ размер на 29 973 млн.лв., от които 20 295 млн.лв. са разчетени по бюджетите на редица общини за ремонт и реконструкция на инфраструктурни обекти в цялата страна.

Допълнителните средства ще се използват за подобряване на достъпа до културното наследство на България и подобряване качеството на живот. Дейностите са свързани приоритетно с ремонт на общинска пътна и улична мрежа, с ремонт на училища, детски градини и читалища и с подобряване на водоснабдителната система на територията на населените места.

За област Враца допълнителните средства са в размер на 1,3 млн.лв. за общините: Борован – за доизграждане на Културно-информационен център – 2-ри етап в размер на 350 хил.лв., Хайредин – за ремонт и рехабилитация на улици в с.Хайредин в размер на 350 хил.лв., Бяла Слатина – за рехабилитация на улици в община Бяла Слатина в размер на 300 хил.лв., Криводол – за ремонт и рехабилитация на улици в община Криводол в размер на 300 хил.лв.

В постановлението на Правителството е определено разходите да се осигурят за сметка на преструктуриране на разходите по Централния бюджет за 2016 г.

„Решението на кабинета е поредното доказателство, че инфраструктурата е във фокуса на правителствените политики за изравняване условията на живот в малките и големите населени места на страната, както и в отговор на поставените за решаване проблеми от общинските кметове“, коментира областният управител на област Враца Малина Николова.