Общата сума на средствата за проекти за оптимизиране на училищната мрежа са 2 074 826 лв. С тях се финансират преструктуриране на училища и/или създаване на средищни училища на територията на съответната община, както и за преобразуване на професионални училища.

Сумата, която се предоставя по втората програма на общините, е 205 872 лв. С тях ще бъдат заплатени възнагражденията на учители, които са замествали свои отсъстващи колеги в училища или детски градини.

Още 118 173 лв. се предоставят допълнително и за възстановяване на разходите за транспорт или на разходите за наем по месторабота на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование за 2017 г., утвърдени с ПМС №94 от 2017 г., поради по-късно постъпване на необходимата информация от две общини.


Източник: news.bg