Административният съд във Враца потвърди решението на Общинската избирателна комисия в Мездра за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на село Руска бела Владимир Пенчев. С Решение № 68 врачанският съд потвърждава Решение 280 от 12 януари т. г. на ОИК - Мездра, с което пълномощията на кмета Руска Бела се прекратяват предсрочно поради влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер.

След обстойна проверка за наличието на твърдените в жалбата нарушения и анализ на представените и приобщени към делото доказателства, съдът установи, се казва в прессъобщението от Административен съд - Враца, че оспореното решение на ОИК - Мездра е законосъобразно, издадено в съответствие с материалния закон и при спазване на процесуалните правила и като такова го потвърждава, а жалбата против него се отхвърля като неоснователна.

Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението до страните. Владимир Пенчев потвърди, че ще обжалва решението на Врачанския съд пред ВАС. Докато делото приключи Пенчев остава кмет на Руска бела.