Прегледите ще се проведат в медицинските служби на двете села при предварително записване в часовете от 9:30 ч. до 17:30 ч., с почивка от 13:00 до 14:00 ч.

Ако искат да консултират съществуващо лечение, пациентите трябва да носят своята налична медицинска документация.

Прегледите са финансирани от Фонд „Нашите родители” на Фондация “BCause”, като средствата в него се набират изцяло от дарители.

На 22-ри юни лекарите специалисти ще прегледат и децата от Комплекс за социални услуги за деца и лица с увреждания.