Пожарите в повечето случаи са предизвикани от човешка небрежност при боравенето с огън на открито. Заради високите температури през последните дни огънят в сухи треви и храсти се разраства бързо и ангажира много сили и средства на противопожарните команди.

От полицията призовават да не се пали огън на открито без да е наложително и да не се изхвърлят горещи фасове от цигари в сухи треви и стърнища.