Общо 185 пожара, от които 71 с материални загуби, са регистрирани от началото на годината. Данните са към края на месец юли.

"Можем да направим една статистика от началото на годината, като за 204 дни за Районна служба-Видин и участъка, който е към Районната служба в град Брегово, имаме общо 327 излизания.

От тези 327 излизания пожарите са ни 185 броя, а от тези 185 броя пожари 71 са пожари с материални загуби, а 114 са пожари без материални загуби - такива в сухи треви, площи, необработваеми територии, отпадъци..."

Огнеборците са гасили най-много пожари в жилища.

По отрасли (пожарите - бел. ред.) можем да ги разделим основно на няколко отрасъла, като най-много са възникнали в "Жилищното комунално стопанство и дейностите на домакинствата" - общо 33 броя, следвани от "Транспорт, складиране и пощи" - 18 броя. Имаме по един пожар в "Енергетика, преработвателна промишленост", два пожара в "Селско стопанство", един пожар в "Образование" и във "Водопровод, канализация и сметосъбиране" - 18 броя пожари, като това са най-вече пластмасовите контейнери, които най-вече през нощта недоброжелателни граждани ги палят."

Общо 9 са аварийно-спасителните дейности за периода.

"Оказали сме 113 броя техническа помощ. Имаме 6 дежурства с пожарна техника, 12 помощни операции и 2 лъжливи повиквания", допълни главен инспектор Димчо Горанов.