© Стефка Павлова

В обособена позиция 1 е изборът на изпълнител на строителния надзор при изграждането на участъка – път I-1 „Ружинци – п.в. Белотинци“, с дължина 15,391 км. Отворени са офертите на четири фирми.

В обособена позиция 2 е Участък 4 от п. в. „Белотинци“ до п. в. „Винище“, с дължина 12 км. Отворени са предложенията на седем фирми.

В обособена позиция 3 е изборът на изпълнител на строителния надзор при изграждането на участъка - п. в. „Винище“ до обходния път на Монтана, с дължина 13, 673 км. Отворени са офертите на пет фирми.

Направлението Видин - Ботевград е приоритетен проект в инвестиционната програма на АПИ и МРРБ, тъй като с цялостното хомогенизиране и модернизация на трасето от „Дунав мост II“ ще се осигури бърза и удобна връзка между автомагистралите „Хемус”, „Тракия” и „Струма”. С изпълнението на проекта транзитният трафик ще бъде изведен от населените места, с което ще се повиши безопасността на движение и ще се ограничи вредното въздействие на шума и замърсяването на околната среда от интензивния тежкотоварен трафик.