Отчуждаването на още имоти е необходимо поради изменение на подробния устройствен план - парцеларен, който предвижда да се изградят пътни възли на две нива, вместо първоначално проектираните кръгови кръстовища на едно ниво. При разработването и съгласуването на техническия проект за обекта са констатирани пропуски и неточности, свързани с погрешно заснети и неправилно отразени в плана инженерни мрежи, пропуснати мрежи и съоръжения.

Средствата за обезщетяване на собствениците са за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура“. Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождението на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административно-процесуалния кодекс.

По повод сигнали на местни граждани, че по участъка между Мездра и Люти дол не се работи, от Пътната агенция заявиха, че строителните работи се изпълняват по график и съгласно технологичната програма. Пътните платна се изграждат в момента, но междувременно се е наложило препроектиране на пет кръгови кръстовища и това е забавило изпълнението.

Според министъра на регионалното развитие Андрей Цеков, до края на 2023 г. се очаква да бъдат изградени пътните платна с дължина около 25 км. До края на 2024 г. ще бъдат изградени и съоръженията и трасето ще бъде въведено в експлоатация.