Той се е признал за виновен за това, че на 8 февруари тази година в село Търнак, осъществил неправомерно присъединяване на частен дом на улица "Г. С. Раковски" към електроразпределителната мрежа. С действията си подсъдимият създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия.

Съдът е одобрил постигнатото споразумение и с определение е наложил на подсъдимия договореното между страните наказание, което има характер на влязла в сила присъда и не подлежи на обжалване.