По искане на подсъдимия и неговата защита делото премина по реда на съкратеното съдебно следствие – глава 27, чл. 371 т. 2 от НПК, като подсъдимият призна изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и се съгласи да не се събират доказателства за тях. При този ред на разглеждане на делото, законът задължава съда да намали наложеното наказание с една трета. Първоначалното наказание, определено от съда за това престъпление е три години „лишаване от свобода“, което след редукцията определя наложеното наказание за Я. Я. да е две години „лишаване от свобода“ при първоначален „общ“ режим. Пострадалата В. Д. в това съдебно производство не е предявила граждански иск.

Мотивите към присъдата ще бъдат изготвени от съда в законоустановения срок.

Присъдата на Районен съд – Бяла Слатина може да бъде обжалвана и протестирана в 15-дневен срок пред Окръжен съд – Враца.