Почистването в района на скалните рисунки е част от дейностите по проект „Село Царевец – обичам природата – и аз участвам", който се финансира и реализира в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда 2023 г.”, обявен от Министерството на околната среда и водите (МОСВ), и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) конкурс на тема „Обичам природата и аз участвам“.

Конкретните цели на проекта са почистване, облагородяване, озеленяване и благоустрояване на териториите по маршрута и около селото. Ще бъде изградена и Наследствена пътека „Царевец“, която ще започва от центъра на селото и ще следва трасето на стар общински път до достигането на брега на река Искър. По пътеката ще бъдат поставени информационни табла, които ще разказват за историята на селото, бита и поминъка на местните хора, забележителности в и около селото. В края на наследствената пътека, на речна тераса на брега на Искър, ще бъде изграден кът за отдих.

Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е 30 октомври 2023 г.