ОИК утвърди образците на бюлетините чрез одобряване на графичните файлове с образци на 4 броя бюлетини, като принтира изпратените образци и върху тях се подписаха всички членове на ОИК – Мездра, които изписаха трите си имена саморъчно. На всеки образец се отбелязаха датата и часът на одобряването на образеца на съответната бюлетина.

ОИК - Мездра одобрява и тиража на бюлетините, както следва:

Бюлетини за КМЕТ НА ОБЩИНА – 18 000 БРОЯ;

Бюлетини за КМЕТ НА КМЕТСТВО:

за с. Горна Кремена – 400 броя;

за с. Елисейна – 300 броя;

за с. Люти брод – 300 броя.

Вторият тур на местните избори ще се проведе на 5-ти ноември, неделя.