Председателят на Общинската избирателна комисия Пенка Петрова и заместник-председателят Камелия Татарска запознаха членовете на СИК с Методическите указания за работата на секционните избирателни комисии, приети от Централната избирателна комисия.

От Общинската избирателна комисия в Мездра поясниха, че е осигурен дежурен автомобил за транспорт до секцията в изборния ден за избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването, които не разполагат с автомобил.

Заявки на дежурния телефон ще се приемат от 7:00 ч. до 19:00 часа в деня на изборите.

Телефони: 0910 9 25 21; 0910 9 20 16;