Местният парламент ще проведе избор на заместник-председател на Общинския съвет и на председател на Постоянната комисия по стопански дейности, общинска собственост и европейска интеграция. Това се налага във връзка със заявление, подадено от досегашния заместник-председател Надежда Йорданова, с което тя заявява, че напуска групата на общинските съветници от ПП ГЕРБ, респективно всички ръководни постове, които заема от квотата на ГЕРБ.

Съветниците ще обсъдят годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Мездра за 2016 г. По-сериозни дискусии се очаква да предизвикат годишните финансови отчети на общинските транспортни фирми "Мездра-Автотранспорт-2003" и "Транс-Авто-2015" за миналата година.

Другата по-важна точка в дневния ред на сесията е одобряване на класираните проектни предложения по Програмата "Малки местни инициативи - Мездра 2017".

Юнската сесия на Общински съвет - Мездра е в четвъртък от 16:00 часа и ще бъде предавано на живо по Телевизия "Враца".