Съветниците ще обсъдят още предложение от кмета на общината да подпише образец на „запис на заповед” в размер на около 420 хил. лв., представляващи до 35% от предоставената на Община Мездра по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. безвъзмездна финансова помощ във връзка с изпълнението на проект за саниране на административната сграда на пазара и на четири многофамилни жилищни сгради на ул. "Дунав' №3 и №5, на ул. "Христо Ботев" №2 и №43 и на ул. "Сердика" №7.

Сред останалите точки в дневния ред е определяне на упълномощен представител, който ще представлява Община Мездра на редовното годишно общо събрание на акционерите в МБАЛ "Христо Ботев" АД - Враца на 5 юли 2019 г. и как да гласува при приемането на предложенията за проекторешения по точките от дневния ред.

А така също даване на мандат на упълномощения представител на Община Мездра как да гласува по предложения проект за дневен ред на извънредното заседание на общото събрание на Асоциацията на ВиК-а, обслужвана от "ВиК" ООД - Враца, което ще се проведе на 15 юли 2019 г.

Юнската сесия на Общински съвет - Мездра е в сряда от 17:00 часа и ще бъде предавана директно по Телевизия "Враца".