В докладната е записано: "Поради прекратяване съществуването на групата „СДС-ДСБ“, в която членуваше г-жа Владислава Лакова, същата в бъдеще не може да изпълнява това си и други задължения, поради което за нея са налице основанията за предсрочно прекратяване на правомощията й по чл. 18, ал.5, т. 2 от Правилникa за организацията и дейността на Общински съвет - Враца, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Смятаме, че е въпрос и на морален акт заместник-председател, от когото излъчилата група общински съветници са снели доверието си поради системно неизпълнение на политиките и решенията на групата, да прекрати изпълнението на функциите си като такъв”.

Из кулоарите на Общинския съвет още на редовното заседание през януари се шушукаше, че Лакова е "за" бюджета на Общината, а двамата й съпартийци били "против". Този факт вероятно е причина (или хипотеза) те да са снели доверието си от нея.

Какво ще се случи ще стане ясно на заседанието на местни парламент на 27 февруари.