Нели Стоянова
Нели Стоянова

На предстоящата ще бъдат определени и съставите на Постоянните комисии към Общински съвет. Местните депутати ще обсъдят и определят възнаграждението си, размера и характера на средствата за пътни и други разноски. Съветниците ще определят и броя на кметските наместници в община Враца.

Проектът за дневен ред на заседанието включва и упълномощаване на представители на Община Враца за участие в Общи събрания на "ВиК" ООД - Враца, МБАЛ "Христо Ботев", "Екопроект" ООД, "Свежест" ООД, "Дружество за заетост" ООД - Враца.

Ще бъдат определени също представител на Общински съвет - Враца в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) и представител на Общински съвет - Враца за член на Областния съвет за развитие на Област Враца.

д-р Владимир Христов
д-р Владимир Христов