В дневния ред са включени обсъждане на вътрешните компенсирани промени в капиталовите разходи за 2020 година, както и промяна в решение на ОбС за поемане на временен безлихвен заем от държавния бюджет.

След като на септемврийската сесия бе приета оставката на управителя на общинската фирма „Мездра-Автотранспорт – 2003“ ЕООД- Методи Михов, общинските съветници ще обсъдят откриване на процедура и определяне състав на комисия за провеждане на конкурс за възлагане управлението на транспортното дружество.

Местните депутати ще приемат мерки за подобряване на природозащитното състояние на местообитание Естествени еутрофни езера (езера, които имат прекомерен растеж на водорасли поради високото съдържание на хранителни вещества), с растителност на територията на община Мездра, попадаща в границите на Природен парк „Врачански Балкан“.

Проектът за дневен ред включва още обсъждане и отчет на „Екопроект“ ООД за третото тримесечие на 2020 година, преработване на правилата за кандидатстване по общинска програма „Малки местни инициативи“, разкриване на филиал на ЦДГ Зверино в село Игнатица, както и разрешение за изменение на общия устройствен план на община Мездра и подробен устройствен план за промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на автомивка.

Ще бъдат разгледани и две жалби на жители от селата Боденец и Върбешница.

Заседанието на Общинския съвет ще бъде излъчено пряко от 16:00 часа по ТВ „Враца“.